Ấn Phẩm Văn Phòng

October 22, 2017

GIẤY GHI CHÚ BLOCK NOTES

Bìa: Giấy Couche 250gsm. Ruột: In 1 màu Giấy Fort 80gsm Đóng cuốn keo gáy Giao hàng từ 5 đến 7 ngày.
October 22, 2017

BÌA ĐỰNG HỒ SƠ FOLDERS

In 4 màu Giấy Briston 300gsm Cán màng mờ Kích thước 22x31cm Bế dán thành phẩm Giao hàng từ 5 đến 7 ngày
October 22, 2017

NHÃN ĐĨA DISK LABELS

Nhãn đĩa Decal giấy bế sẵn Có thể lấy liền với SL ít Bao đĩa Couche 200gsm Cán màng Bế dán thành phẩm
October 22, 2017

BAO THƯ ENVELOPES

In 4 màu 1 mặt Giấy Fort 100 - 120gsm Kích thước Nhỏ, Trung, Lớn Giao hàng từ 3 - 4 ngày Có thể lấy liền với SL ít
October 22, 2017

GIẤY TIÊU ĐỀ LETTERHEADS

In 4 màu 1 mặt Giấy Fort 100gsm Kích thước A4 Giao hàng từ 3-4 ngày Có thể lấy liền với SL ít
October 22, 2017

DANH THIẾP NAMECARDS

Danh thiếp chuẩn: Giấy Briston 300gsm Giao hàng từ 3 - 4 ngày. Danh thiếp Giấy mỹ thuật: Giấy mỹ thuật Có thể lấy liền

Tại sao quý khách nên chọn chúng tôi!

Loading...